การให้บริการของ  บริษัท อี ซี เอ็น โซลูชั่น  จำกัด

1. บริการออกแบบ และ ติดตั้ง 

       1.1  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( LAN  ,WAN ) 

       1.2  ให้บริการวางระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทและระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย 

              (Firewall & VPN) 

       1.3  ระบบ INTERNET ห้องพัก 

       1.4  ระบบ SECURITY และ กล้องวงจรปิด 

       1.5  ACCESS CONTROL (ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ)

       1.6  ระบบ ELECTRIC LOCK (ระบบป้องกันและแจ้งเตือน)

       1.7  ระบบสัญญาณกันขโมย

       1.8  โปรแกรมบริหารงานโรงแรม และ ระบบควบคุม ไฟฟ้า( เปิด – ปิด ห้องพักอัตโนมัต) 

       1.9  ระบบบันทึกเสียงโทรศัพท์อัตโนมัติ

2. จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. รับติดตั้งระบบ Server และ ระบบ Network

4. จัดทำเพื่อจำหน่าย    

       4.1   ระบบควบคุม การใช้งาน Wi-Fi  

       4.2  ระบบบันทึกเสียงโทรศัพท์อัตโนมัติ 

       4.3  Software ควบคุมงานอุตสาหกรรม 

       4.4  ชุดควบคุม งาน Automatic ( Microcontroller ) By Oder         

5. System Integrator


สินค้าใหม่

» ไม่มีสินค้าใหม่ในเวลานี้

ติดต่อเรา

โทรศัพท์:074-214211, 089-7339728

ติดต่อสายด่วนของเรา

PayPal